alocatii

Alocatii europene pentru copii

Alocaţii acordate conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971

Ce sunt „alocatiile europene” ?

Alocatiile „europene” reprezinta o forma de prestatii familiale care au ca scop asigurarea securitatii sociale pentru salariatii si lucratorii independenti, si membrii familiilor acestora, care au resedinta intr-un stat membru al Uniunii Europene si desfasoara o activitate salariala sau independenta in unul dintre aceste state.

Aceste „alocatii” se acorda pentru copiii avuti in ingrijire, ca si alocatiile care se acorda in România. Diferenta consta in faptul ca, urmare desfasurarii unei activitati salariale sau independente pe teritoriul unui alt stat membru UE, aceasta alocatie poate avea un cuantumul mai mare (in majoritatea cazurilor), acest cuantum depinzând de legislatia statului respectiv.

De aceste alocatii pot beneficia copiii ai caror parinti lucreaza legal pe teritoriul Uniunii Europene.

Astfel, parintii care au dreptul de a primi aceasta alocatie ca urmare a activitatii desfasurate in afara României, pe teritoriul Uniunii Europene, pot beneficia de alocatie pentru copiii lor, in cuantumul stabilit de legislatia tarii in care lucreaza, indiferent daca acestia au sau nu copiii impreuna cu ei.

Care este cuantumul acestor alocatii?

Cuantumul acestor alocatii difera de la un stat la altul si se acorda conform legislatiei existente in tara in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.

Aici puteti gasi, ca exemplu, cuantumurile acestor alocatii pentru statele implicate valabile in anul 2007. Va rugam sa luati in considerare faptul ca este posibil ca pana in prezent aceste valori si legislatia pe baza careia se acorda in 2007 sa se fi schimbat.

Care este procedura necesara pentru a primi alocatia?

Procedura consta in completarea formularului E411 reprezentand cerere de informatii privind dreptul la prestatii familiale in statul de resedinta al membrilor familiei.

In prima faza, se va stabili statul competent care va acorda alocatia. Acest lucru depinde de natura activitatii desfasurate de catre parintii copilului/copiilor pe teritoriul Romaniei si/sau statului respectiv. Indiferent de care este statul competent, procedura de obtinere a „alocatiei” este aceeasi: completarea formularului E411.

Formularul E411 are doua parti: A si B, care se vor completa dupa cum urmeaza:

* partea A din formular se completeaza de institutia competenta cu plata prestatiilor   familiale din statul unde isi desfasoara activitatea sau de catre lucratorul migrant;

* formularul in partea A trebuie completat cu toate datele privind identitatea persoanelor mentionate in respectivul formular , si este indicat ca solicitantul sa  trimita institutiei noastre copii xerox dupa actele de stare civila a membrilor familie, hotarare de divort ori de incredintare a copiilor dupa caz.

* la primirea formularului (indiferent daca acesta a fost depus personal de catre lucratorul migrant sau a fost primit prin posta de la institutia din strainatate la care a fost depus formularul), A.J.P.S., trebuie sa completeze partea B a formularului  pentru care va solicita informatii, dupa caz, de la :

a)    Inspectoratul Teritorial de Munca

b)    Casa Judeteana de Pensii

c)    Directia Generala a Finantelor Publice

d)    Inspectoratul Scolar Judetean (in cazul in care copiii avuti in intretinere urmeaza cursurile invatamantului preuniversitar)

e)    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Cine poate demara procedura?

Procedura se demareaza prin depunerea formularului E411 completat in partea A la institutiile abilitate cu plata prestatiilor familiale din Romania sau din tara in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea. Acest formular poate fi descarcat in format electronic dand click aici sau poate fi solicitat de la institutiile abilitate mentionate la punctul urmator.

Pentru a vedea un model de formular completat, dati click aici.

FOARTE IMPORTANT! Inainte de demararea procedurii de obtinere a „alocatiei europene” persoana care lucreaza in mod legal intr-un stat, pentru care Regulamentul CE 1408/71 este aplicabil, trebuie sa se intereseze daca are dreptul de a primi aceasta alocatie. Aceste informatii pot fi obtinute de la angajator si de la institutia competenta din statul respectiv. Tocmai de aceea, este indicata dar nu obligatorie inceperea procedurii din statul in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.

Unde trebuie sa ma adresez?

Pentru obtinerea „alocatiei europene” trebuie sa va adresati institutiei competente cu plata prestatiilor familiale din Romania (AJPS) si din statul in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea. Aceste institutii sunt organizate diferit de la un stat la altul.

In Romania, institutia responsabila cu plata prestatiilor familiale  este Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale care la nivel local este reprezentata de Agentiile Judetene pentru Prestatii Sociale. Astfel, formularul va fi depus la AJPS de care copiii lucratorului migrant apartin ca domiciliu. Lista cu datele de contact ale AJPS-urilor din Romania poate fi accesata aici.

In cat timp intru in posesia alocatiei?

Plata „alocatiei europene” va fi efectuata dupa completarea integrala a formularului E411 si depunerea acestuia la institutia responsabila din statul UE competent cu plata „alocatiei”.

Perioada de timp scursa intre data depunerii formularului E411 la institutia responsabila cu plata „alocatiei europene” si plata propriu-zisa a alocatiei depinde de factori precum: corectitudinea datelor completate in formular (nume, adrese, coduri numerice personale etc.) si perioada necesara obtinerii de informatii de la alte institutii abilitate (vezi punctul 3).    (sursa:   singuracasa.ro )